Schoolteam

Schoolteam foto 2324

Klassen

Pedagogisch project

Schoolbrochure

Onthaalbrochure peuters

Feestcomité

Zaterdag 4 november 2023 is er de gezamenlijke SPAGHETTIZWIER van de Steenhuffelse scholen.

Georganiseerd door de ouderraad van Ter Elst en het Feestcomité van Virgo De Huffeltjes. 

JULLIE KOMEN TOCH OOK?

Solliciteren

MOS

Schoolbestuur

Samenstelling :

 • Dhr. D. Pauwels: gedelegeerd bestuurder er voorzitter

 • Dhr. W. Van Buggenhout: bestuurder en penningmeester

 • Dhr. L. Van Laer: bestuurder en secretaris

 • Dhr. D. Geessels: bestuurder

 • Dhr. M. Schouwers: bestuurder

 • Mevr. K. Van Renterghem: bestuurder

 • Mevr. T. De Roeck: bestuurder

 • Dhr. D. De Roy: bestuurder

 • Dhr. D. Van Buggenhout: algemeen directeur

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. 

 • Oudergeleding: Caroline Verschueren en Natalie De Koker
 • Personeelsgeleding: juf Elke en juf Kristien
 • Lokale gemeenschap: Miranda Biesemans en Sahin Hermans

De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. 

De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Scholengemeenschap

CLB

CLB Noordwest-Brabant
Nieuwstraat 120
1730 Asse
Tel.: 02/452 79 95
website: www.clbnoordwestbrabant.be

 

Contactpersoon: Mevr. Yana Goedgezelschap (goedgezelschapy@clbnwb.be)